tillbaka till listan

Naturen i Värmland

Värmland är de vidsträckta skogarnas, de många sjöarnas, älgarnas och vargarnas land. Men här finns så mycket mer: allt från skärgård till förfjällsterräng, via artrika ängar till vidsträckta myrar.
Den stora variationen beror på skiftningar i berggrund och jordmån, klimat, fuktighet och ljusförhållanden parat med mänsklig aktivitet. Varje växt- eller djurart har sina specifika krav för trivsel och överlevnad. En del arter tolererar stora förändringar och kan leva i skiftande miljöer medan andra är extremt specialiserade och därmed känsliga för miljöpåverkan.

Sjöar och älvar

Sjöar och älvar

Värmlandsregionen är fortfarande en del av södra Sverige och är rik på sjöar och floder - det finns över 11 000 vattendrag totalt - ett riktigt paradis för sportfiskare

Vilda djur

Vilda djur

Med en erfaren guide går du djupt in i de Värmländska skogarna för att försöka hitta älgar eller andra vilda djur.