tillbaka till listan

Naturen i Värmland

Värmland är de vidsträckta skogarnas, de många sjöarnas, älgarnas och vargarnas land. Men här finns så mycket mer: allt från skärgård till förfjällsterräng, via artrika ängar till vidsträckta myrar.
Den stora variationen beror på skiftningar i berggrund och jordmån, klimat, fuktighet och ljusförhållanden parat med mänsklig aktivitet. Varje växt- eller djurart har sina specifika krav för trivsel och överlevnad. En del arter tolererar stora förändringar och kan leva i skiftande miljöer medan andra är extremt specialiserade och därmed känsliga för miljöpåverkan.

Vilda djur

Vilda djur

Med en erfaren guide går du djupt in i de Värmländska skogarna för att försöka hitta älgar eller andra vilda djur.